تلنگر؛ مجله تحلیلی خبری برخط ایران

درباره ما

»آن قدرى كه بشر از قلم هاى صحيح نفع برده است از چيز ديگرى نبرده است. و آن قدرى كه ضرركشيده است از چيز ديگرى ضرر نبرده است. «

بدون شك آنانى كه نگرش الهى دارند، از ابزار قلم در راه سلامت و درمان آلام و اتحاد بشرو تعالى انسان ها استفاده مى كنند. و آنانى كه نگرش شيطانى دارند، قلم خود را در جهتتخريب و انحراف وجنايت و تفرقه به كار مىا ندازد.

در نگرش الهى اصالت با ديگران است و من در دل ديگران قراردارد. ولى در نگرش شيطانى اصالت با من و خود من است و ديگران در راستا و شعاع من وخود قرار مى گيرند. از اين رو است كه در تفكر الهى، پديده هاى زيبايى چون محبت، گذشت و ايثار و فداكارى و دلسوزى و هميارى و تعاون و اوج آن شهادت- جان خود را براى ديگرى صرف كردن- به وجود مى آيد. و در تفكر شيطانى پديده هايى چون، خودبينى و خودخواهى و منافع شخصى، تكاثر و تمول و تكروى و خساست و حسادت و بى رحمى و سنگدلى و غيره به وجود مىآيدلذا از اين رو است كه يك انسان الهى و فطرت گرا چون امام خمينى(ره) قلم و اهل قلم رابه ارزش هاى رحمانى متوجه مى سازد:

»قلم ها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا بيافتند. مسلسلها كنار مى رود. « و يا »كسانى

كه اهل قلم هستند و اهل بيان هستند، كوشش كنند كه مردم را دعوت به وحدت بكنند. «

وحتى ارزش و تأثير متعالى قلم و نگارش را تا آنجا مى دانند كه اين بيان تكان دهنده را

مطرح مىن مايند:

»دماء شهدا اگرچه بسيار ارزشمند و سازنده است، لكن قلم ها بيشتر مىت وانند سازنده

باشند«

در این راستا بر آن شدیم تا با تکیه بر پیمانهای محکم خود با اسلام و ملت غیورمان گامی فرا نهیم در جهت آبادانی و اطلاع رسانی به شیردلان این پهنه غیرت تا تلنگری باشیم برای بهبود روز افزون میهن اسلامیمان

سیاسی بازی
خاطرات یک انقلابی
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی