تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ - ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 19
کد خبر: ۱۹۸۳۲
قیمت " روز " انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه به شرح زیر است .

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 225,000
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم 186,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 171,000
ماهی اوزون برون زنده بالای 3000 گرم 147,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 144,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 50-41 136,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 132,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 128,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 126,000
ماهی راشگو منجمد سایزL , XL 125,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 121,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 120,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 119,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 118,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 117,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 114,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-51 114,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 112,000
ماهی سفید دریایی - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 110,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 110,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 110,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 110,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 105,000
ماهی سفید دریایی - شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 100,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 100,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 100,000
میگوی منجمد پرورشی سایز 51-60 98,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 96,000
ماهی کفال - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 95,000
ماهی سرخو اصل بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 95,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 95,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 92,000
ماهی سرخو اصل بالای 3000 گرم هرکیلو 90,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 90,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 90,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 89,000
ماهی اردک - شمال بالای 700 گرم هرکیلو 88,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 88,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 88,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 88,000
میگوی منجمد پرورشی سایز 61-70 88,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 86,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 86,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 86,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم 86,000
ماهی سوف - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 85,000
ماهی کفال - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 85,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 85,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 84,000
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم 84,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 83,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 82,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 81,000
میگوی پرورشی مخلوط منجمد سایز mix 81,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 79,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 79,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 79,000
ماهی سوف - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 78,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 78,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای 3000 گرم 78,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 78,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 78,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 76,000
ماهی سی بریم پرورشی هر کیلوگرم 76,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 73,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 73,000
ماهی شهری بالای 1000 گرم 71,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 71,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 70,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 69,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 69,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 68,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 65,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بالای 3000 گرم 65,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 65,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 500 گرم 65,000
ماهی میش منجمد سایز x و سایز xl 64,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 62,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 62,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 300 گرم 61,000
ماهی سرخو عینکی بالای 1000 گرم 61,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 60,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 60,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 59,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 59,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 58,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 58,000
ماهی شهری منجمد سایز L 58,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 56,000
ماهی گالیت (خرک ) بالای 1000 گرم 56,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 55,000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000 گرم 54,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 52,000
ماهی گیش مقوا بین 500 تا 1000 گرم 50,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 49,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 49,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 48,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 48,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 45,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 44,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 44,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 43,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 40,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 39,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 39,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 38,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 38,000
ماهی طلال منجمد سایز L 36,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 35,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بالای 3000 گرم هرکیلو 35,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 35,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 35,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 34,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 34,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 34,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 33,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 33,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 32,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 31,000
ماهی پرورشی فیتو فاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 29,000
ماهی سیم - شمال هرکیلو 26,000
ماهی حسون منجمد سایز L 26,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 26,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 25,000
ماهی حسون منجمد سایز M 21,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 18,000
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو 15,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 11,500
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:

سیاسی بازی
یک داستان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
شبکه های اجتماعی