پایگاه خبری، تحلیلی تلنگر

برچسب ها
برچسب: دلار و ارز
دلار156,990 0% 0۱۸ فروردینیورو170,990 0% 0۱۸ فروردیندرهم امارات44,760 0% 0۱۸... فروردینپوند201,100 0% 0۱۸ فروردینکرون سوئد16,190 0% 0۱۸ فروردینکرون دانمارک23,880 0%... 0۱۸ فروردینین ژاپن150,150 0% 0۱۸ فروردینرینگیت مالزی37,670 0% 0۱۸ فروردیندینار... کویت529,660 0% 0۱۸ فروردینلیر سوریه330 0% 0۱۶ فروردینروبل روسیه2,160 0%...
کد خبر: ۱۴۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


دلار158,030 0% 0۱۷ فروردینیورو172,100 0% 0۱۷ فروردیندرهم امارات45,100 0% 0۱۷... فروردینپوند202,340 0% 0۱۷ فروردینکرون سوئد16,260 0% 0۱۷ فروردینکرون دانمارک24,040 0%... 0۱۷ فروردینین ژاپن151,280 0% 0۱۷ فروردینرینگیت مالزی38,000 0% 0۱۷ فروردیندینار... کویت530,230 0% 0۱۷ فروردینلیر سوریه330 0% 0۱۶ فروردینروبل روسیه2,170 0%...
کد خبر: ۱۴۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


دلار157,950 0% 0۱۶ فروردینیورو171,990 0% 0۱۶ فروردیندرهم امارات45,170 0% 0۱۶... فروردینپوند202,660 0% 0۱۶ فروردینکرون سوئد16,290 0% 0۱۶ فروردینکرون دانمارک24,080 0%... 0۱۶ فروردینین ژاپن151,850 0% 0۱۶ فروردینرینگیت مالزی38,060 0% 0۱۶ فروردیندینار... کویت531,060 0% 0۱۶ فروردینلیر سوریه330 0% 0۱۶ فروردینروبل روسیه2,170 0%...
کد خبر: ۱۴۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷


دلار148,960 0% 0۱۴ فروردینیورو169,030 0% 0۲۸ اسفنددرهم امارات43,920 0% 0۱۴... فروردینپوند199,880 0% 0۱۴ فروردینکرون سوئد16,080 0% 0۱۴ فروردینکرون دانمارک23,670 0%... 0۱۴ فروردینین ژاپن148,900 0% 0۱۴ فروردینرینگیت مالزی37,010 0% 0۱۴ فروردیندینار... کویت514,670 0% 0۱۴ فروردینلیر سوریه320 0% 0۱۴ فروردینروبل روسیه2,050 0%...
کد خبر: ۱۴۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۶


دلار149,030 0% 0۲۸ اسفندیورو169,030 0% 0۲۸ اسفنددرهم امارات43,910 0% 0۲۸... اسفندپوند188,630 0% 0۲۸ اسفندکرون سوئد15,630 0% 0۲۸ اسفندکرون دانمارک23,450 0%... کویت517,210 0% 0۲۸ اسفندلیر سوریه380 0% 0۲۷ اسفندروبل روسیه2,000 0%... 0۲۸ اسفندریال عمان415,450 0% 0۲۸ اسفنددلار سنگاپور111,230 0% 0۲۸ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۴۱۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


دلار149,030 0% 0۲۸ اسفندیورو169,030 0% 0۲۸ اسفنددرهم امارات43,910 0% 0۲۸... اسفندپوند188,630 0% 0۲۸ اسفندکرون سوئد15,630 0% 0۲۸ اسفندکرون دانمارک23,450 0%... کویت517,210 0% 0۲۸ اسفندلیر سوریه380 0% 0۲۷ اسفندروبل روسیه2,000 0%... 0۲۸ اسفندریال عمان415,450 0% 0۲۸ اسفنددلار سنگاپور111,230 0% 0۲۸ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۴۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


دلار156,550 0% 0۲۶ اسفندیورو173,500 0% 0۲۶ اسفنددرهم امارات43,470 0% 0۲۶... اسفندپوند201,740 0% 0۲۶ اسفندکرون سوئد16,450 0% 0۲۶ اسفندکرون دانمارک24,050 0%... کویت517,530 0% 0۲۶ اسفندلیر سوریه380 0% 0۲۶ اسفندروبل روسیه2,120 0%... 0۲۶ اسفندریال عمان411,230 0% 0۲۶ اسفنددلار سنگاپور113,190 0% 0۲۶ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۴۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


دلار148,030 0% 0۲۵ اسفندیورو167,060 0% 0۲۵ اسفنددرهم امارات42,980 0% 0۲۵... اسفندپوند199,460 0% 0۲۵ اسفندکرون سوئد16,270 0% 0۲۵ اسفندکرون دانمارک23,780 0%... کویت511,680 0% 0۲۵ اسفندلیر سوریه370 0% 0۲۵ اسفندروبل روسیه2,100 0%... 0۲۵ اسفندریال عمان407,020 0% 0۲۵ اسفنددلار سنگاپور111,910 0% 0۲۵ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۴۰۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶


دلار148,050 0% 0۲۴ اسفندیورو166,990 0% 0۲۴ اسفنددرهم امارات42,440 0% 0۲۴... اسفندپوند196,920 0% 0۲۴ اسفندکرون سوئد16,060 0% 0۲۴ اسفندکرون دانمارک23,470 0%... کویت505,170 0% 0۲۴ اسفندلیر سوریه360 0% 0۲۲ اسفندروبل روسیه2,080 0%... 0۲۴ اسفندریال عمان401,840 0% 0۲۴ اسفنددلار سنگاپور110,490 0% 0۲۴ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۴۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


دلار148,510 0% 0۲۲ اسفندیورو166,990 0% 0۲۲ اسفنددرهم امارات42,250 0% 0۲۲... اسفندپوند196,030 0% 0۲۲ اسفندکرون سوئد15,990 0% 0۲۲ اسفندکرون دانمارک23,370 0%... کویت502,890 0% 0۲۲ اسفندلیر سوریه360 0% 0۲۲ اسفندروبل روسیه2,060 0%... 0۲۲ اسفندریال عمان400,010 0% 0۲۲ اسفنددلار سنگاپور109,990 0% 0۲۲ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴


دلار148,550 0% 0۲۱ اسفندیورو166,990 0% 0۲۱ اسفنددرهم امارات42,320 0% 0۲۱... اسفندپوند199,220 0% 0۲۱ اسفندکرون سوئد16,290 0% 0۲۱ اسفندکرون دانمارک23,520 0%... کویت504,950 0% 0۲۱ اسفندلیر سوریه340 0% 0۲۱ اسفندروبل روسیه2,160 0%... 0۲۱ اسفندریال عمان400,560 0% 0۲۱ اسفنددلار سنگاپور111,270 0% 0۲۱ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲


دلار151,050 0% 0۲۰ اسفندیورو167,990 0% 0۲۰ اسفنددرهم امارات42,300 0% 0۲۰... اسفندپوند201,370 0% 0۲۰ اسفندکرون سوئد16,360 0% 0۲۰ اسفندکرون دانمارک23,660 0%... کویت505,640 0% 0۲۰ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۵ اسفندروبل روسیه2,180 0%... 0۲۰ اسفندریال عمان401,380 0% 0۲۰ اسفنددلار سنگاپور111,280 0% 0۲۰ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


دلار152,030 0% 0۱۹ اسفندیورو168,100 0% 0۱۹ اسفنددرهم امارات42,570 0% 0۱۹... اسفندپوند204,530 0% 0۱۹ اسفندکرون سوئد16,610 0% 0۱۹ اسفندکرون دانمارک24,000 0%... کویت510,430 0% 0۱۹ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۵ اسفندروبل روسیه2,280 0%... 0۱۹ اسفندریال عمان402,910 0% 0۱۹ اسفنددلار سنگاپور112,670 0% 0۱۹ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


دلار149,960 0% 0۱۷ اسفندیورو164,990 0% 0۱۷ اسفنددرهم امارات42,170 0% 0۱۷... اسفندپوند201,110 0% 0۱۷ اسفندکرون سوئد16,450 0% 0۱۷ اسفندکرون دانمارک23,480 0%... کویت504,890 0% 0۱۷ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۵ اسفندروبل روسیه2,260 0%... 0۱۷ اسفندریال عمان399,270 0% 0۱۷ اسفنددلار سنگاپور111,930 0% 0۱۷ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


دلار149,950 0% 0۱۵ اسفندیورو165,030 0% 0۱۵ اسفنددرهم امارات41,960 0% 0۱۵... اسفندپوند198,120 0% 0۱۵ اسفندکرون سوئد16,250 0% 0۱۵ اسفندکرون دانمارک23,150 0%... کویت501,750 0% 0۱۵ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۵ اسفندروبل روسیه2,320 0%... 0۱۵ اسفندریال عمان398,370 0% 0۱۵ اسفنددلار سنگاپور110,800 0% 0۱۵ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


دلار153,790 0% 0۱۴ اسفندیورو166,990 0% 0۱۴ اسفنددرهم امارات42,390 0% 0۱۴... اسفندپوند198,390 0% 0۱۴ اسفندکرون سوئد16,350 0% 0۱۴ اسفندکرون دانمارک23,260 0%... کویت506,550 0% 0۱۴ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۳ اسفندروبل روسیه2,350 0%... 0۱۴ اسفندریال عمان401,280 0% 0۱۴ اسفنددلار سنگاپور112,050 0% 0۱۴ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۷۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵


دلار153,350 0% 0۱۳ اسفندیورو166,550 0% 0۱۳ اسفنددرهم امارات42,080 0% 0۱۳... اسفندپوند197,280 0% 0۱۳ اسفندکرون سوئد16,380 0% 0۱۳ اسفندکرون دانمارک23,190 0%... کویت503,030 0% 0۱۳ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۳ اسفندروبل روسیه2,350 0%... 0۱۳ اسفندریال عمان398,340 0% 0۱۳ اسفنددلار سنگاپور111,130 0% 0۱۳ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


دلار155,430 0% 0۱۲ اسفندیورو169,490 0% 0۱۲ اسفنددرهم امارات43,150 0% 0۱۲... اسفندپوند201,380 0% 0۱۲ اسفندکرون سوئد16,600 0% 0۱۲ اسفندکرون دانمارک23,710 0%... کویت514,990 0% 0۱۲ اسفندلیر سوریه370 0% 0۱۲ اسفندروبل روسیه2,380 0%... 0۱۲ اسفندریال عمان408,360 0% 0۱۲ اسفنددلار سنگاپور113,680 0% 0۱۲ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


دلار151,510 0% 0۱۱ اسفندیورو164,590 0% 0۱۱ اسفنددرهم امارات42,570 0% 0۱۱... اسفندپوند199,490 0% 0۱۱ اسفندکرون سوئد16,250 0% 0۱۱ اسفندکرون دانمارک23,150 0%... کویت508,440 0% 0۱۱ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۱ اسفندروبل روسیه2,350 0%... 0۱۱ اسفندریال عمان402,910 0% 0۱۱ اسفنددلار سنگاپور111,820 0% 0۱۱ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


دلار148,980 0% 0۱۰ اسفندیورو162,110 0% 0۱۰ اسفنددرهم امارات41,470 0% 0۱۰... اسفندپوند194,280 0% 0۱۰ اسفندکرون سوئد15,830 0% 0۱۰ اسفندکرون دانمارک22,550 0%... کویت495,190 0% 0۱۰ اسفندلیر سوریه360 0% 0۱۰ اسفندروبل روسیه2,280 0%... 0۱۰ اسفندریال عمان392,410 0% 0۱۰ اسفنددلار سنگاپور108,900 0% 0۱۰ اسفنددینار...
کد خبر: ۱۳۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
آخرین اخبار
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی