پایگاه خبری، تحلیلی تلنگر

برچسب ها
برچسب: قیمت دلار
دلار145,290 0% 0۳ اسفندیورو155,790 0% 0۳ اسفنددرهم امارات41,860 0% 0۳... 0۳ اسفندریال عمان396,110 0% 0۳ اسفنددلار سنگاپور109,530 0% 0۳ اسفنددینار... اسفنددلار استرالیا101,370 0% 0۳ اسفنددلار کانادا115,700 0% 0۳ اسفندیوان چین21,830... اسفندلیر ترکیه25,120 0% 0۳ اسفنددلار هنگ کنگ19,760 0% 0۳ اسفندریال...
کد خبر: ۱۳۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


دلار141,990 0% 0۳۰ بهمنیورو153,990 0% 0۳۰ بهمندرهم امارات39,440 0% 0۳۰... 0۳۰ بهمنریال عمان373,580 0% 0۳۰ بهمندلار سنگاپور103,460 0% 0۳۰ بهمندینار... بهمندلار استرالیا96,240 0% 0۳۰ بهمندلار کانادا108,990 0% 0۳۰ بهمنیوان چین20,660... بهمنلیر ترکیه23,690 0% 0۳۰ بهمندلار هنگ کنگ18,670 0% 0۳۰ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱


دلار 141,990 0% 0 ۲۹ بهمن یورو 154,110 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 103,990 0% 0 ۲۹ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,850 0% 0 ۲۸ بهمن دلار استرالیا... 96,770 0% 0 ۲۹ بهمن دلار کانادا 109,060 0% 0...
کد خبر: ۱۳۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


در بازار ارز را نمی دهیم و قیمت دلار در...
کد خبر: ۱۳۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


دلار 139,540 0% 0 ۲۸ بهمن یورو 152,110 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 102,540 0% 0 ۲۸ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,850 0% 0 ۲۸ بهمن دلار استرالیا... 95,570 0% 0 ۲۸ بهمن دلار کانادا 107,540 0% 0...
کد خبر: ۱۳۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


بود به دو برابر قیمت و آن هم با دلار... سیاه خریداری کند بهزاد می گفت که دلار سیاه قیمتش... از دلار معمولی بالاتر است و ارزش جهانی دارد خلاصه... طلاهایم را در ازای 5 هزار دلار سیاه به آنها...
کد خبر: ۱۳۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


دلار 138,990 0% 0 ۲۷ بهمن یورو 151,990 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 102,440 0% 0 ۲۷ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,800 0% 0 ۲۶ بهمن دلار استرالیا... 95,610 0% 0 ۲۷ بهمن دلار کانادا 107,500 0% 0...
کد خبر: ۱۳۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


دلار 138,490 0% 0 ۲۶ بهمن یورو 151,490 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 101,650 0% 0 ۲۶ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,800 0% 0 ۲۶ بهمن دلار استرالیا... 94,870 0% 0 ۲۶ بهمن دلار کانادا 106,670 0% 0...
کد خبر: ۱۳۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


دلار138,490 0% 0۲۴ بهمنیورو151,490 0% 0۲۴ بهمندرهم امارات38,600 0% 0۲۴... 0۲۴ بهمنریال عمان366,350 0% 0۲۴ بهمندلار سنگاپور101,730 0% 0۲۴ بهمندینار... بهمندلار استرالیا94,980 0% 0۲۴ بهمندلار کانادا106,400 0% 0۲۴ بهمنیوان چین20,270... بهمنلیر ترکیه23,290 0% 0۲۴ بهمندلار هنگ کنگ18,270 0% 0۲۴ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


دلار137,020 0% 0۲۳ بهمنیورو151,000 0% 0۲۳ بهمندرهم امارات38,490 0% 0۲۳... 0۲۳ بهمنریال عمان364,440 0% 0۲۳ بهمندلار سنگاپور101,570 0% 0۲۳ بهمندینار... بهمندلار استرالیا94,680 0% 0۲۳ بهمندلار کانادا105,920 0% 0۲۳ بهمنیوان چین20,230... بهمنلیر ترکیه23,340 0% 0۲۳ بهمندلار هنگ کنگ18,220 0% 0۲۳ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


دلار136,040 0% 0۲۱ بهمنیورو151,120 0% 0۲۱ بهمندرهم امارات38,380 0% 0۲۱... 0۲۱ بهمنریال عمان363,580 0% 0۲۱ بهمندلار سنگاپور101,010 0% 0۲۱ بهمندینار... بهمندلار استرالیا93,590 0% 0۲۱ بهمندلار کانادا105,240 0% 0۲۱ بهمنیوان چین20,140... بهمنلیر ترکیه23,330 0% 0۲۱ بهمندلار هنگ کنگ18,180 0% 0۲۱ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳


دلار135,030 0% 0۲۰ بهمنیورو150,000 0% 0۲۰ بهمندرهم امارات38,190 0% 0۲۰... 0۲۰ بهمنریال عمان361,290 0% 0۲۰ بهمندلار سنگاپور100,540 0% 0۲۰ بهمندینار... بهمندلار استرالیا93,100 0% 0۲۰ بهمندلار کانادا104,830 0% 0۲۰ بهمنیوان چین20,000... بهمنلیر ترکیه23,200 0% 0۲۰ بهمندلار هنگ کنگ18,090 0% 0۲۰ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱


دلار135,080 0% 0۱۹ بهمنیورو150,090 0% 0۱۹ بهمندرهم امارات37,860 0% 0۱۹... 0۱۹ بهمنریال عمان358,180 0% 0۱۹ بهمندلار سنگاپور99,670 0% 0۱۹ بهمندینار... بهمندلار استرالیا92,290 0% 0۱۹ بهمندلار کانادا103,920 0% 0۱۹ بهمنیوان چین19,830... بهمنلیر ترکیه23,000 0% 0۱۹ بهمندلار هنگ کنگ17,930 0% 0۱۹ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


دلار135,060 0% 0۱۷ بهمنیورو150,030 0% 0۱۷ بهمندرهم امارات37,590 0% 0۱۷... 0۱۷ بهمنریال عمان356,700 0% 0۱۷ بهمندلار سنگاپور99,280 0% 0۱۷ بهمندینار... بهمندلار استرالیا92,780 0% 0۱۷ بهمندلار کانادا103,460 0% 0۱۷ بهمنیوان چین19,770... بهمنلیر ترکیه22,930 0% 0۱۷ بهمندلار هنگ کنگ17,810 0% 0۱۷ بهمنریال...
کد خبر: ۱۳۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


دلار 134,300 0% 0 ۱۵ بهمن یورو 149,380 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 99,660 0% 0 ۱۵ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,800 0% 0 ۱۵ بهمن دلار استرالیا... 91,790 0% 0 ۱۵ بهمن دلار کانادا 102,770 0% 0...
کد خبر: ۱۳۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


دلار 133,890 0% 0 ۱۴ بهمن یورو 148,870 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 100,000 0% 0 ۱۴ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,700 0% 0 ۱۳ بهمن دلار استرالیا... 91,480 0% 0 ۱۴ بهمن دلار کانادا 102,970 0% 0...
کد خبر: ۱۳۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


دلار 134,030 0% 0 ۱۳ بهمن یورو 149,000 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 99,820 0% 0 ۱۳ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 69,700 0% 0 ۱۳ بهمن دلار استرالیا... 91,020 0% 0 ۱۳ بهمن دلار کانادا 102,800 0% 0...
کد خبر: ۱۳۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


دلار 134,540 0% 0 ۱۰ بهمن یورو 149,500 0% 0... بهمن دلار سنگاپور 101,360 0% 0 ۱۰ بهمن دینار عراق... بهمن منات آذربایجان 68,980 0% 0 ۸ بهمن دلار استرالیا... 92,820 0% 0 ۱۰ بهمن دلار کانادا 104,310 0% 0...
کد خبر: ۱۲۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


دلار 134,070 یورو 149,000 درهم امارات 37,460 پوند 178,660 کرون... ریال عمان 354,860 دلار سنگاپور 100,920 دینار عراق 117 افغانی... 1,740 منات آذربایجان 68,950 دلار استرالیا 92,460 دلار کانادا 103,810... ترکیه 22,990 دلار هنگ کنگ 17,720 ریال عربستان 36,420 روپیه...
کد خبر: ۱۲۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


دلار 134,000 یورو 149,000 درهم امارات 37,350 پوند 178,290 کرون... ریال عمان 353,350 دلار سنگاپور 101,050 دینار عراق 116 افغانی... 1,800منات آذربایجان 68,900 دلار استرالیا 93,100 دلار کانادا 103,770 یوان... چین 19,730 فرانک سوئیس 142,350 کرون نروژ 15,110لیر ترکیه 22,970دلار...
کد خبر: ۱۲۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


از میان خبرها
خاطرات یک انقلابی
آخرین اخبار
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی