اجتماعی

تاریخچه حرم شاهچراغ + زندگی نامه احمد بن موسی

شما با بررسی تاریخچه حرم شاهچراغ به عظمت و ویژگی برجسته احمد بن موسی پی می برید. در این مقاله به زندگی نامه این حضرت به طور کامل می پردازیم.

به گزارش تلنگر؛ تاریخچه حرم شاهچراغ، داستان جالب و حیرت انگیزی دارد. ائمه در طول زندگی خود برای هدایت کردن مردم به سمت خدا و دین شیعه زحمات زیادی کشیده اند از جمله فرزند امام موسی کاظم، که به احترام او در تقویم ایران ۲۶ اردیبهشت روز بزرگداشت شاهچراغ به ثبت رسیده است.

تاریخچه حرم شاهچراغ

تاریخچه حرم شاهچراغ به زمان عضدالدوله دیلمی حدود سال های ۳۰۸ تا ۳۲۸ ه_ش بر می گردد. زمانی که این شاه سلسله آل بویه را فرمانروایی می کرد، حرم احمد بن موسی علیه السلام تنها تپه ای خاکی بود. امیر عضدالدوله دیلمی بعد از شنیدن داستان پیرزن و قصه چراغ دیده شده، متوجه حضور این امامزاده شد و دستور ساخت ضریح و صحن و سرا داد.

امیر مقرب الدین مسعود بدرالدین که یکی از وزیران اتابک بود، دستور داد تا حرم را بهسازی و آراسته کنند. همچنین یکی از رواق های حرم شاهچراغ به دستور اتابک ساخته شده است. ملکه تاشی خاتون یکی دیگر از بانوان محترم دربار ایلخانی بود که توجه ویژه ای به حرم مطهر شاهچراغ داشت.

زندگی نامه حضرت شاهچراغ

امام احمد بن موسی کاظم که به شاهچراغ معروف است. فرزند امام فهتم شیعی موسی کاظم است. این امام در یمان فرزندان زیاد یکه امام موسی کاظم داشت از همه برجسته تر و بزرگوارتر بود. احمد تنها دو برادر تنی داشت که نام آن ها محمد و حمزه بودند. احمد بن موسی در میان برداران خود یک سری ویژکی های برجسته ای داشت که شامل: شجاع، فاضل، پرهیزکار، صالح و ثروتمند بودند.

از دﯾﮕــﺮ ﻓﻀﺎﯾــﻞ ام اﺣﻤﺪ سلام الله علیها اﯾﻦ ﺑــﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳــﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﻮد، اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴــﻼم را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷــﺐ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ام اﺣﻤﺪ سلام الله علیها ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

ﺷــﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ علیه السلام ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ «اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ، ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ علیه السلام را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﺑ ﺮدﻧﺪ، آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش، اﻣﺎم رﺿﺎ علیه السلام دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ در ﻣﻨﺰل آن ﺣﻀﺮت ﺑﺨﻮاﺑﺪ.» ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺴﺘﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ علیه السلام را در دﻫﻠﯿﺰ ﺧﺎﻧــﻪ ﻣﯽا ﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷــﺎم در آﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺻﺒــﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ.

حضرت شاهچراغ خود داستان امام رضا را تعریف کرده است که گویا پدر ایشان به احمد گفته است من امانتی دارم با ارزش و گوهر بار که این وظیفه امانتداری را به تو می سپارم. تا زمانی که من زنده ام کسی نباید از این امانت مطلع شود و آن هم  امام رضا است. او وصی و جانشین من پس از مرگم است که باید به خوبی از او نگهداری کنی و بعد بعه جانشینی به همه معرفی خواهی کرد.

خبر ولایت و جانشینی امام رضا توسط شاهچراغ

با توجه به تاریخچه حرم شاهچراغ، پس از مرگ امام موسی کاظم، مردم برای بیعت به سراغ احمدبن موسی رفتند و شاهچراغ همراه آن ها به مسجد رفت و با آن ها بیعت کرد. بعد از خواندن نماز امام شاهچراغ به بالای منبر رفت و امانت پدرش را برای مردم بازگو کرد. فرمودند که پدرم بهامانتی داده بود که تا زمان مرگش باید آن را مخفی می کردم و آن امانت جانشینی امام رضا پس از او است. بنابراین هرکسی که با من بیعت کرده است بداند که من از امام رضا پیروی خواهم کرد و شما هم امام و بزرگتان پس از این امام رضا است نه من.

القاب حضرت شاهچراغ

از القاب شریف حضرت احمد بن موسی علیه السلام , میتوان به “السید الکریم” به معنی آقای بخشنده و بزرگوار و “السید السادات الاعاظم به معنی آقای بزرگواران صاحب عظمت و”شاهچراغ” اشاره کرد.

شهادت شاهچراغ، احمدبن موسی

با توجه به تاریخچه حرم شاهچراغ،حضرت احمد بن موسی(س) برای امان از گزند حکومت، به همراه برادر خود مخفیانه به شیراز رهسپار شد. سید احمد در شهر شیراز در منزل یکی از شیعیان در منطقه «سردزک» که مرقد ایشان در این منطقه واقع است، سکنی گزید و در خانه این شخص مخفی گشت و شب و روز را به عبادت می گذرانید.

«قتلغ خان» که جاسوسانی را برای شناسایی و دستگیر نمودن سادات که از مناطق خود فرار نموده بودند قرار داده بود، مکان ایشان را بعد از یک سال یافت و او و همراهانش را محاصره نمودند و نبردی بین آنها و مأموران حکومت در گرفت و سید احمد با شهامت و شجاعت هاشمی خود به دفاع از خود و همراهان خود پرداخت.

هنگامی که «قتلغ» دانست که از طریق ستیز مسلحانه، قدرت از میان بردن آنان را ندارد؛ از طریق خانه همسایه او شدند و از طریق شکافی که در خانه همسایه درست کردند وارد خانه ای که سید أحمد در آن پناه برده بود، شدند و زمانی که او برای استراحت و تجدید قوا، پس از نبردی طولانی به خانه رفته بود، هنگام خروج، با شمشیری بر سر او ضربه ای وارد کردند. سپس به دستور «قتلغ خان» خانه را بر روی آن بدن شریف خراب کردند و زیر آوار باقی گذاردند.

با توجه به تبلیغ گسترده حکومت و مأموران بر علیه تشیع و اهل بیت(ع) تعداد زیادی از مردم که از مخالفین تشیع بودند، حرمت بدن شریف نوه پیامبر را نگاه نداشتند و آن را در زیر آوار نگاه داشته و به خاک نسپردند.

حرم شاهچراغ در کجا قرار دارد؟

زلزله ۱۲۰۳ هجری شمسی باعث شد تا گنبد حرم شاهچراغ فرو بریزد. حسینعلی میرزا قاجار حاکم وقت فارس دستور داد تا گنبد جدیدی برای حرم بسازند که مزین به سوره طه باشد.

گنبد جدید در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مجدد مرمت شد و سوره فتح با آینه کاری زیبا روی گنبد منقوش شده است. پس از گذشت مدتی، زلزله ای مجدد (۱۲۳۲ هجری شمسی) شهر شیراز را لرزاند و باعث شد خرابی های دیگری در گنبد شاهچراغ به وجود بیاید که نیاز کمی به بازسازی داشت.

با گذشت زمان ترک های دری بر روی گنبد به وجد آمد که خطر ریزش داشت. سرانجام گنبد قدیمی به طور کامل حذف و گنبدی با اسکلت آهنی در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی جایگزین آن شد. زمانی که آیت الله سید محمد مهدی دستغیب تولیت شاهچراغ را برعهده داشت، کاشی کاری های گنبد را سر و سامان داد.

انتهای مطلب/آ.ع

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۵ / ۵. تعداد آرا: ۱

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x