اقتصاد کلان

حقوق ۱۴۰۳ چند درصد افزایش داشته است و چگونه محاسبه می‌شود؟

بسیاری از کارمندان و کارگران در هفته‌ها و روزهای پایانی سال، به دنبال میزان افزایش حقوق خود هستند. در سال ۱۴۰۳ نیز به مانند سنوات گذشته، افزایش حقوق به تصویب رسیده است. در این مقاله به میزان افزایش حقوق و چگونگی محاسبه آن پرداخته‌ایم:

میزان افزایش حقوق امسال

به طور معمول میزان افزایش حقوق بر روی مبلغ حداقل حقوق درنظر گرفته می‌شود. آنطور که از خبرها می‌توان دریافت، سال ۱۴۰۳ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد برای کارمندان دولت و کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده‌است. بر این اساس حداقل‌های حقوق امسال به شرح زیر خواهند بود:

 • حداقل دستمزد ساعتی: مبلغ ۲۸۹،۶۷۴ ریال

 • حداقل دستمزد روزانه: ۲،۱۲۳،۳۱۳ ریال

 • حداقل حقوق ماهانه: ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال

همچنین سقف معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ ماهانه ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. برای حقوق کارکنان تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال نیز معافیت در نظر گرفته شده است.

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: ۱- محاسبه حقوق پایه ۲- محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق پایه

حقوق پایه مبنای محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد است. حقوق پایه معمولا بر اساس توافق بین کارمند و کارفرما تعیین می‌شود. این مورد معمولا بر اساس یکی از روش‌های زیر تعیین می‌شود:

 • حقوق ثابت: در این روش، حقوق پایه برای همه کارمندان به صورت یکسان تعیین می‌شود.

 • حقوق متغیر: در این روش، حقوق پایه بر اساس عواملی مانند عملکرد کارمند، تجربه کارمند و تخصص کارمند تعیین می‌شود.

محاسبه سایر اقلام حقوق و دستمزد

سایر اقلام حقوق و دستمزد شامل مزایا، کسورات و مالیات است. مزایا به حقوق پایه اضافه می‌شوند تا حقوق پرداختی به کارمند تعیین شود. کسورات و مالیات از حقوق پرداختی کسر می‌شوند تا حقوق خالص کارمند تعیین شود.

مزایا

مزایا اقلام اضافی هستند که به حقوق پایه اضافه می‌شوند. مزایای متداول عبارتند از:

 • حق مسکن: به کارمندانی که در مناطق دورافتاده کار می‌کنند، حق مسکن پرداخت می‌شود.

 • حق اولاد: به کارمندانی که فرزند دارند، حق اولاد پرداخت می‌شود.

 • حق ایاب و ذهاب: به کارمندانی که از محل سکونت خود برای رفتن به محل کار هزینه می‌کنند، حق ایاب و ذهاب پرداخت می‌شود.

 • حق لباس: به کارمندانی که لباس مخصوص کار می‌پوشند، حق لباس پرداخت می‌شود.

 • حق اضافه کار: به کارمندانی که بیش از ساعات کاری معمول کار می‌کنند، حق اضافه کار پرداخت می‌شود.

 • حق سنوات: به کارمندانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند، حق سنوات پرداخت می‌شود.

کسورات

کسورات اقلام از حقوق پرداختی کسر می‌شوند. کسورات متداول عبارتند از:

 • مالیات: به عنوان یک شهروند، همه افراد باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند.

 • بیمه تامین اجتماعی: بیمه تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های بازنشستگی، بیماری و بیکاری پرداخت می‌شود.

 • بیمه حوادث شغلی: بیمه حوادث شغلی برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث شغلی پرداخت می‌شود.

 • بیمه عمر: بیمه عمر برای جبران خسارت‌های ناشی از فوت پرداخت می‌شود.

 • وام‌های شخصی: اگر کارمند وام شخصی از شرکت دریافت کرده باشد، مبلغ وام از حقوق پرداختی کسر می‌شود.

محاسبه حقوق خالص

حقوق خالص حقوق پرداختی به کارمند پس از کسر کسورات است. فرمول محاسبه حقوق خالص به صورت زیر است: حقوق خالص = حقوق پایه + سایر مزایا – کسورات

میزان حداقل حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳

طبق بررسی‌های لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد اعلام شده و بنابراین حداقل حقوق اداره کار برای کارمندان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و برای بازنشستگان ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

مصوبه مجلس در مورد حقوق ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در مورد جز ۲ بند الف تبصره ۱۵ این موضوعات را تصویب کردند:

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۱-۲- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم(۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء( ۲-۱) تعیین می‌شود.

۲-۳- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲-۴- در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

جدول جزئیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳

در این جدول ریز حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با توجه به تفکیک ماه‌های ۳۱ روزه و ۳۰ روزه درج شده است:

عنوان

مبلغ (ریال) ماه ۳۰ روز

مبلغ (ریال) ماه ۳۱ روز

مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه)

۲,۱۲۳,۳۱۳

۲,۱۲۳,۳۱۳

حقوق ۱۴۳۰ قانون کار (ماهانه)

۶۳,۶۹۹,۴۰۸

۶۵.۸۲۲.۷۰۳

بن کارگر ۱۴۰۳ قانون کار

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

حق مسکن ۱۴۰۳ قانون کار

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳)

۶,۳۶۹,۹۴۰

۶,۳۶۹,۹۴۰

حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳)

۱۲.۷۳۹.۸۸۰

۱۲.۷۳۹.۸۸۰

مزد هر ساعت کار عادی

۲۸۹,۶۷۴

۲۸۹,۶۷۴

پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)

۲.۵۲۰.۰۰۰

۲.۶۰۴.۰۰۰

عیدی سال ۱۴۰۳ (حداقل)

۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰

۱۰۶.۱۶۵.۶۸۰

فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳

۴۰۵,۳۶۰

۴۰۵,۳۶۰

حقوق دیپلمه‌ها در سال ۱۴۰۳

به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید مبلغ ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال یعنی حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳

حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی. همچنین حداقل حقوق سرباز متاهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد. حقوق‌های جدید سربازان از فروردین ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور است.

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

جدول افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ (مقایسه با سال‌های قبل)

در این جدول به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ پرداخته‌ایم. همچنین در این جدول می‌توان میزان افزایش حقوق‌ها از سال ۱۴۰۱ را مشاهده کرد.

اقلام حقوق

سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)

سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)

سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال)

حداقل دستمزد روزانه

۱,۳۹۳,۲۵۰

۱,۷۶۹,۴۲۸

۲,۱۲۳,۳۱۳

حداقل دستمزد ماهانه

۴۱,۷۹۷,۵۰۰

۵۳,۰۸۲,۸۴۰

۶۳,۶۹۹,۴۰۸

مزد هر ساعت کاری

۱۹۰,۰۷۴

۲۴۱,۲۸۶

۲۸۹,۶۷۴

مزد هر ساعت اضافه کاری

۲۶۶,۱۰۳

۳۳۷,۸۰۰

۴۰۵,۳۶۰

حق مسکن

۶,۵۰۰,۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

بن خواربار

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۲۰۰,۰۰۰

پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار)

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۰۰۰

حق اولاد (یک فرزند)

۴,۱۷۹,۷۵۰

۵,۳۰۸,۲۸۴

۶,۳۶۹,۹۴۰

حق اولاد (دو فرزند)

۸,۳۵۹,۵۰۰

۱۰,۶۱۶,۵۶۸

۱۲.۷۳۹.۸۸۰

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)

۵۸,۸۹۷,۵۰۰

۷۳,۰۸۲,۸۴۰

۸۷,۶۹۹,۴۰۸

حداقل حقوق با یک فرزند

۶۳,۰۷۷,۲۵۰

۸۰,۴۹۱,۱۲۴

۹۶,۲۲۹,۳۴۸

حداقل حقوق با دو فرزند

۶۷,۲۵۷,۰۰۰

۸۵,۷۹۹,۴۰۸

۱۰۲,۹۵۹,۲۸۹

جمع‌بندی

اطلاع از میزان حقوق و دستمزد برای کارمندان و کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است. ما در این مقاله دستمزد و حقوق سال ۱۴۰۳ را با جزئیات کامل شرح داده‌ایم. پیشنهاد ما این است که برای اطلاع از جزئیات کامل افزایش حقوق و مقالات مرتبط، به سایت حسابو مراجعه کرده و مقالات آن را مطالعه بفرمایید و یک خدمتی دیگری که این سایت انجام می دهد این است که محاسبه سنوات، عیدی، اضافه کاری و مانده مرخصی را به صورت آنلاین انجام می دهد و برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان از روش های زیر در ارتباط باشید.

تلفن:۵۲۱۸۲ – ۰۲۱

سایت:https://hesabo.com

آدرس:تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع افق، پلاک ۲۳۱۳، طبقه اول

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x