سلامت

زندگینامه پرفسور خدادوست در یک نگاه

وی به‌طور متناوب توسط شخصیت‌های برجسته‌ای در چشم پزشکی آمریکا به عنوان بهترین جراح پیوند قرنیه در دنیا معرفی شده و شهرتش علاوه بر مقالات علمی متعدد و تحقیقات گسترده درزمینه‌های مختلف و کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی، مدیون تحقیقات پایه‌ای بر ناراحتی‌های سطح قرنیه‌است، تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار او “Khodadoust line” نامگذاری شده‌است.

پروفسور علی‌اصغر خدادوست در سال ۱۳۱۴ در شیراززاده شد. دکتر خدادوست استاد چشم پزشکدانشگاه‌های آمریکابود. وی یکی از چشم‌پزشکان ایرانی معروف در عرصه بین‌المللی است که در چندین بیمارستان معروف به عمل و پژوهش در مورد مشکلاتقرنیهچشم می‌پردازد. سرانجام پروفسور خدادوست درتاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶(۱۰ مارس ۲۰۱۸) در سن۸۳ سالگی در یکی از بیمارستان‌های آمریکادار فانی را وداع گفت.

تحصیلات

دبستان و دبیرستان را در شیراز پشت سر گذاشت و به عنوان آموزگار در دبستان داوریداراب مشغول به کار آموزگاری شد. در سال ۱۳۳۳ در آزمون ورودیدانشکده پزشکی شیرازشرکت نمود و با درجه ممتاز بین داوطلبان پذیرفته و در این دانشکده مشغول به تحصیل شد. دوره شش ساله پزشکی را با درجه ممتاز پشت سر گذاشت و پس از یک سال گذراندندوره دستیاریچشم وگوش و حلق و بینیدربیمارستان نمازی شیراز در سال ۱۳۴۱ از طرف دولت برای گذراندن دوره تخصصی درایالات متحدهانتخاب شد.

سوابق تحصیلی:

دکترای پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۳۳۱۳۳۹)

دستیار چشم و گوش و حلق و بینی (۱۳۴۰۱۳۴۱)

کمک دستیار چشم پزشکی دانشکده چشم پزشکی Johns Hopkins آمریکا (۱۳۴۱۱۳۴۳)

دستیار تحقیقاتی ایمنی‌شناسی قرنیه در مرکز چشم ویلمر آمریکا (۱۳۴۳۱۳۴۶)

دستیار تحقیقاتی ایمنی‌شناسی قرنیه در مرکز چشم در دانشکده پزشکی دانشگاه Johns Hopkins آمریکا (۱۳۵۹۱۳۶۱)

رتبه علمی: پروفسور دانشکده پزشکی Yale University

رتبه علمی: پروفسور دانشکده پزشکی Johns Hopkins University

دانشگاه جانز هاپکینز

دکتر خدادوست به عنوان نخستین و تنها دستیار خارجی در بخشچشم پزشکیدانشگاه جانز هاپکینز در سال ۱۳۴۱ پذیرفته شد و دوران سه ساله دستیاری را به عنوان بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر شناخته شد. ایشان در این دوران علاوه بر تحصیل در دانش‌های بالینی به‌طور فعال مشغول پژوهش دردانش‌های پایهبود و مقاله‌های بسیاری در مجله‌های گوناگون به چاپ رسانید.

پس از پایان دوران، ایشان یک سال به عنوان مربی و یک سال به عنوان استادیار در بخش چشم پزشکی همان دانشگاه مشغول به کار شد و در سال ۱۳۴۷ علی‌رغم پیشنهاد و خواست دانشگاه جان هاپکینز عازم ایران شد و در بخش چشم پزشکی دانشگاه شیراز به عنوان استاد مشغول فعالیت شد. یک سال پس از ورودش به شیراز رئیس بخش چشم پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز به شیراز آمد و یک قرارداد مبادله دستیار میان بخش‌های چشم پزشکی این دو دانشگاه امضا رسید. هر سال یک نفر از دستیاران بخش چشم پزشکی شیراز برای فراگیری تکمیل دانش‌های پایه به دانشگاه جانز هاپکینز اعزام می‌شد و هر سال چهار دستیار به‌طور متناوب از دانشگاه یاد شده برای فراگیری دانش‌های بالینی و تجربه عملی و تجربه در اعمال جراحی به شیراز می‌آمدند. این برنامه ۱۰ ساله از موثرترین برنامه‌ها برای بالا نگه داشتن سطح آموزش و پژوهش ودرمان در دانشگاه شیراز و خصوصاً بخش چشم بود.

از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۹ وی هر دو سال یک بار به عنوان استاد مدعو شش ماه را دربخش چشمدانشگاه جانز آهپکینزبرای ادامه برنامه‌های پژوهشی گذراند و در این دوران چندین مرتبه به عنوان مدرس در کشورهای بسیاری از جملهچین ،ترکیه،سوریه،عمان ،پرو ،اکوادر وایتالیافراخوان شد. دکتر خدادوست در سال ۱۳۵۹ عازمآمریکاشد و به عنوان استاد در بخش چشم دانشگاه جانز هاپکینز مشغول به کار گردید.

وی در سال ۱۳۶۱ به عنوان استاد و رئیس بخش چشم دانشگاه سیسیل انتخاب شد و در سال ۱۳۷۱ مرکز چشم پزشکی کنتیتکت در شهر نیوهیون را بنیان گذاشت و به عنوان سرپرست آن مشغول به کار شد. از سال ۱۳۵۹ ایشان به‌طور پیاپی سالی دوبار به ایران بازگشته و در فعالیت‌های بالینی و آموزشی در بیمارستانهای گوناگون تهران و شیراز شرکت کرده‌است.

افتخارات

وی به‌طور متناوب توسط شخصیت‌های برجسته‌ای در چشم پزشکی آمریکا به عنوان بهترین جراحپیوند قرنیهدر دنیا معرفی شده و شهرتش علاوه بر مقالات علمی متعدد و تحقیقات گسترده درزمینه‌های مختلف و کیفیت درمان و تجربه در درمان جراحی، مدیون تحقیقات پایه‌ای بر ناراحتی‌های سطح قرنیه‌است، تا آنجا که در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند به افتخار او “Khodadoust line” نامگذاری شده‌است.

برخی از افتخارات پروفسور

اولین و تنها دستیار خارجی چشم پزشکی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا(۱۳۴۱)

بهترین دستیار مرکز چشم پزشکی ویلمر (۱۳۴۳۱۳۴۶)

اولین پیوند موفقیت‌آمیز قرنیه در سال ۱۳۴۶ در ایران

نامگذاری متد Khodadoust Line در پیوندهای قرنیه روی مکانیسم دفع پیوند (نشانه پس زدن قرنیه یا وازدگی پیوند قرنیه)

چندین سال متناوب بعنوان بهترین جراح قرنیه در دنیا توسط شخصیت‌های برجسته چشم پزشکی آمریکا معرفی شدند.

انتشار مقالات متعدد، فعالیت پژوهشی در علوم پایه

استاد بخش چشم پزشکی دانشگاه شیراز و تبادل یک نفر از دستیاران چشم پزشکی ایرانی و چها نفر از دانشگاه جان هاپکینز برای فراگیری دانش‌های بالینی و تجربه‌های علمی و تجربه در اعمال جراحی(۱۳۴۷۱۳۵۹)

یکسال مربی و یکسال استادیار در بخش چشم پزشکی دانشگاه جان هاپکینز(۱۳۵۹۱۳۶۰)

ادامه برنامه‌های پژوهشی بعنوان استاد مدعو در بخش چشم پزشکی دانشگاه جان هاپکینز از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۹ به تناوب زمان ۶ ماه، هر دوسال یکبار.

دریافت عنوان محقق برتر از Lifetime achievement Award AMO (American Medical Association)

دریافت جایزه چهره ماندگار چشم پزشکی از:American Ophthalmology Association (AOA)

دریافت جایزه IRSO، انجمن علمی چشم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۲

نکوداشت از طرف کمیسیون ملی یونسکو-ایران در سال ۱۳۹۳

کرسی پژوهشی «توسعه علوم جدید در چشم پزشکی» در سال ۱۳۹۳

در تارنمای پاب‌مدسین، تعدادی از مقالات بین‌المللی وی چاپ گردیده‌است.

فعالیت‌ها

پروفسور خدادوست در شیراز بیمارستان فوق تخصصی چشم دکتر خدادوست را بنا کرد. وی همچنین با دعوتاستاندار اردبیل ، ساخت بیمارستان چشم پزشکی سرعین را پذیرفته‌است.

سوابق اجرایی:

استادیار/ استادمدعو / مربی چشم پزشکی ویلمر

استادیار/ استادمدعو / دانشکده چشم پزشکی Johns Hopkins University

رئیس مرکز مراقبتهای چشم کانکتیک

عضو آکادمی چشم پزشکی آمریکا

عضو انجمن پیشبرد علوم آمریکا

بنیان‌گذار مؤسسه اربیس (بیمارستان سیار جراحی چشم پزشکی که در اکثر کشورهای محروم دنیا از جمله آفریقا فعالیت دارد)

عضو شورای پیوند اعضا آمریکا

عضو انجمن پزشکی آمریکا

عضو انجمن تحقیقات بینایی و چشم پزشکی آمریکا

عضو ممتحنه بورد تخصصی چشم پزشکی ایران

استاد و مدیر گروه چشم پزشکی دانشکده چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انتهای مطلب

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۲ / ۵. تعداد آرا: ۱

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x