حقوقی

قوانین و شرایط خدمت سربازی در سال ۱۴۰۲ + سوالات متداول

به گزارش تلنگر؛ در این مقاله به معرفی قوانین و شرایط خدمت سربازی و همچنین پاسخ به سوالات متداول در این زمینه  خواهیم پرداخت.

قوانین نظام وظیفه

ماده ۲- هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن نوزده سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.

ماده ۱۸- به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالی که مشمولان در آن سال وارد سن ۱۹ سالگی می شوند رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۹- کسانی که به سن ۱۹ سالگی می رسند پس از انتشار آگهی احضار موظفند برای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایند و در صورتی که در خارج از محل تولد اقامت داشته باشند می توانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.

ماده ۲۲- نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود می باشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.

ماده ۶۰- کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده ازشناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذرشوه، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود و یا دیگران را از خدمت نظام وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند.

تعریف :

در تعیین سن مشمولیت روز یا ماه تولد تاثیری نداشته و کلیه افراد ذکور متولد در یک سال شمسی (از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه) متولد همان سال تلقی شده و از لحاظ مشمولیت در یک طبقه قرار خواهند گرفت.

(سال احضار = ۱۸ + سال تولد         مثال : ۱۳۹۲ = ۱۸ + ۱۳۷۴ )

(سال اعزام = ۱۹ + سال تولد           مثال : ۱۳۹۳ = ۱۹ + ۱۳۷۴ )

پاسخ به سوالات متداول خدمت سربازی

یک سرباز در حال پست دادن

چه کسانی مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی می باشند؟ مطابق ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است. مثلا چنانچه فردی متولد ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ باشد از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ مشمول این مقررات خواهد بود.

افرادی که به سن هجده سال تمام می رسند، ظرف چه مدت موظف به معرفی خود به سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشند؟ مطابق ماده ۱۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، این افراد موظفند پس از انتشار آگهی احضار، ظرف شش ماه خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی و این سازمان مکلف است، حداکثر ظرف شش ماه تکلیف مشمولان را تعیین نماید و آنان را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.

مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور برای انجام تشریفات اعزام به خدمت وظیفه عمومی، موظف به معرفی خود به کدام ارگان می باشند؟ مطابق تبصره یک ماده۱۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن،به نزدیک ترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

در چه سنی مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی دوره ضرورت معاف می گردند؟

مطابق تبصره یک ماده۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره ماده ۹ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ این قانون،کلیه افراد ذکوری که به سن پنجاه سالگی تمام برسند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. در حال حاضر متولدین ۱۰/۰۳/۱۳۴۹ و ماقبل آن که به سن پنجاه سال تمام شمسی رسیده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف بوده و شناسنامه عکس دار این افراد چنانچه تغییر سن نداشته باشند ملاک روشن بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان بوده و نیاز به دریافت کارت معافیت از خدمت سربازی ندارند.

چه کسانی در حال حاضر مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی ناجا می باشند؟در حال حاضر متولدین۱۳۸۱/۰۳/۰۱ لغایت متولدین پایان سال ۱۳۵۵ مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی بوده و باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی باشند.

چه کسانی در حال حاضر مشمول دریافت کارت معافیت رهبری می باشند؟ هم اکنون متولدین سال های ۱۳۵۰ لغایت۱۳۵۴ مشمول معافیت رهبری بوده و باید با توجه به مدرک تحصیلی خود برای دریافت کارت معافیت رهبری با تهیه و ارایه مدارک مربوطه به دفتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس ۱۰+) در داخل کشور نسبت به کارت معافیت اقدام نمایند. به این افراد مهر خروج ویژه مشمولین تعلق نمی گیرد.

دانشجویان مشمول ایرانی مقیم خارج از کشور دارای معافیت تحصیلی در چه صورت می توانند از مهر خروج ویژه مشمولان استفاده نمایند؟ این افراد در صورت داشتن شرایط زیر،از مهر خروج ویژه مشمولان بهره مند خواهند گردید:

الف: داشتن ۳ سال اقامت خارج از کشور

ب: ضبط وثیقه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا

ج: اعلام مراتب ضبط وثیقه از طریق اداره امور اجتماعی به نمایندگی مربوطه

انواع سفرهایی که مورد استفاده مشمولان می باشد کدام است؟

الف: سفرهای علمی

ب: سفرهای زیارتی

ج: سفرهای سیاحتی (غیرعلمی، غیرزیارتی)

د: سفرهای ورزشی

ه: سفرهای مطالعاتی

و: سفرهای کاری

ز: سفرهای مأموریتی

ح: سفرهای شرکت در دوره های مشترک

میزان وثیقه مشمولان برای سفرهای مورد اشاره چقدر می باشد؟

الف: سفرهای علمی، هشت میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی

ب: سفرهای زیارتی، (عراق و عربستان) سه میلیون تومان وجه نقد

ج: سفرهای سیاحتی، (غیر زیارتی، غیرعلمی) پانزده میلیون وجه نقد

د: سفرهای مطالعاتی، هشت میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی

ه: سفر جهت ادامه تحصیل، (معافیت تحصیلی خارج از کشور) بیست میلیون تومان وجه نقد

و: سفر دوره های مشترک، پانزده میلیون تومان وجه نقد

۱۱- چنانچه مشمول با صدور مجوز به خارج سفر نموده و در موعد مقرر به کشور مراجعت ننماید با او چگونه رفتار خواهدشد؟

حسب مورد ضبط وثیقه انجام و مشمول ممنوع الخروج خواهد شد.

انواع معافیت سربازی

سربازها در صف تحویل سلاح

الف: معافیت تحصیلی

ب: معافیت پزشکی

ج: معافیت کفالت

د: معافیت رهبری

انواع معافیت تحصیلی

انواع معافیت های رایج تحصیلی عبارتند از:

الف: معافیت دانشجویی

ب: معافیت دانش آموزی

ج: معافیت طلاب حوزه های علمیه

انواع معافیت پزشکی

مشمولانی که دارای بیماری یا عارضه ای باشند با توجه به قوانین می توانند با طی مراحل پزشکی و تأیید بیماری یا عارضه،از معافیت پزشکی بهره مند شوند. باتوجه به ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی،معافیت های پزشکی را می توان به شرح زیر عنوان کرد:

الف: معافیت از رزم و خدمات رزمی

ب: معافیت موقت پزشکی

ج: معافیت دائم پزشکی

انواع معافیت کفالت

انواع معافیت از سربازی

باتوجه به ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی،مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت وظیفه عمومی دوره ضرورت معاف و از معافیت کفالت برخوردارند:

الف: یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

ب: یگانه فرزند ذکور پدر بالای ۷۵سال تمام

ج: یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

د: تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور

ه: تنها برادر سرپرست کبیر نیازمند مراقب و فاقدپدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقدشغل

و: یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام

ز: یگانه نوه ذکورمراقب یا نگهدارنده جدفاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند

ح: یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جدفاقد فرزند یا جده فاقدشوهر و فرزند

ط: مشمولی که همسرش فوت شده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقب باشد.

ی: یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

۱۶- چه کسانی می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

مطابق ماده ۳۱ قانون خدمت وظیفه عمومی ناجا، دانش آموزان و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و طلاب حوزه های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می رسند،تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف و از معافیت تحصیلی بهره مند می شوند.

۱۷- شرایط صدور معافیت تحصیلی  چگونه می باشد؟

مطابق ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی،صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی،موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی ربط است. مدت اعتبار این معافیت تا یکسال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد.

۱۸- شرایط صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور چگونه است؟

دانش آموزان و دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی(مدارس ایرانی یا خارجی) و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور،در صورت خروج قانونی از کشور و داشتن شرایط زیر،می توانند یک بار برای هر مقطع تحصیلی و با نظر مرکز از معافیت تحصیلی بهره مند گردند. معافیت تحصیلی دانش آموزی حداکثر تا ۲۰سالگی تمام می باشد.

الف: ثبت نام متقاضی و تشکیل پرونده در سامانه میخک و بارگذاری مدارک مربوطه در این سامانه و دریافت کدرهگیری(از جمله این مدارک،گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی ثبت نام در مؤسسه آموزشی مجاز است.)

ب: بررسی، تطبیق و تأیید هویت و مدارک متقاضی در سامانه میخک توسط مأمور

ج: مراجعه بستگان دانش آموز یا دانشجو با کدرهگیری به هریک از وزارتخانه های،آموزش و پرورش یا وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای پیگیری و هماهنگی برای صدور معافیت تحصیلی.

۱۹- حداکثر مدت استفاده از معافیت تحصیلی چند سال می باشد؟

با توجه به تبصره یک ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی،حداکثر استفاده از معافیت تحصیلی به شرح زیر است:

الف: دانش آموزان تا سن بیست سال تمام

ب: مقطع تحصیلی کاردانی، دو و نیم سال

ج: کارشناسی ناپیوسته، سه سال

د: کارشناسی ارشد ناپیوسته، سه سال

ه: کارشناسی پیوسته، پنج سال

و: کارشناسی ارشد پیوسته، شش سال

ز: دکترای پزشکی پیوسته، هشت سال

ح: دکترای تخصصی، شش سال

ضمنا در مواقع ضروری و با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه های ذی ربط،حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می شود.

۲۰- دانش آموزان و دانشجویان ایرانی  که با داشتن معافیت تحصیلی در مراکز آموزشی خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند، چگونه باید خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی نمایند؟

مطابق تبصره دو ماده۳۴قانون وظیفه عمومی، مشمولانی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند،پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند برای رسیدگی به وضع مشمولیت خود، حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

۲۱- شرایط درخواست معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور چگونه است؟

واجدین شرایط معافیت پزشکی مقیم خارج از کشور،در صورت داشتن شرایط زیر،می توانند با حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت،و با ارائه درخواست و مدارک مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام نمایند:

الف: متولدخارج از کشور و یا داشتن حداقل دوسال اقامت پیوسته در خارج از کشور قبل از سن مشمولیت

ب: رسیدن به سن مشمولیت(۱۸سال تمام)

ج: اصل مدارک پزشکی مربوط به سوابق بیماری و گزارش وضعیت فعلی بیمار (نام بیماری و یا عارضه متقاضی که در فهرست بیماری های قابل رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ناجا می باشد در مدارک قید گردیده باشد.) این مدارک باید به تأیید مراجع ذی ربط محل که مورد تأیید نمایندگی می باشند رسیده باشد.

د: تکمیل برگ رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان مقیم خارج از کشور و تأیید آن توسط نمایندگی(عکس متقاضی نیز در این برگ توسط مأمور کنسولی ممهور می گردد.)

ه: اصل شناسنامه،کارت ملی هوشمند،گذرنامه،مدرک اقامت و۶قطعه عکس جدید۴×۳ متقاضی

ز: تأیید مدارک پزشکی،عکس ها و برابر با اصل نمودن تصویر مدارک ایرانی فوق الذکر

و: بارگذاری آخرین مدرک تحصیلی مشمول در سامانه میخک و تأیید آن توسط نمایندگی

ز: چنانچه نمایندگی مجری معاینات پزشکی باشد،مشمول را به پزشک معاین(معاینه کننده)یا بیمارستان معتمد معرفی تا نسبت به انجام معاینات لازم و اعلام نظریه اقدام گردد.(در حال حاضر نمایندگی های مجری معاینات پزشکی،مونیخ،دبی و پکن می باشند.)

ح: در صورتی که نمایندگی،مجری معاینات پزشکی نباشد،مدارک به نمایندگی مجری ارسال تا هماهنگی های لازم برای انجام معاینات توسط پزشکان معاین معتمد از مشمول و اعلام نظریه به عمل آید. در نهایت پرونده به وزارت امورخارجه (اداره امور اجتماعی) ارسال تا در شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا طرح و اتخاذ تصمیم نمایند.

رژه رسمی

۲۲- کفیل(در معافیت کفالت) به چه کسی می گویند؟

به شخصی که مسئولیت مراقبت و نگهداری و سرپرستی از مکفول را بر عهده دارد کفیل گویند.

۲۳- تعریف مکفول و اشخاصی که به عنوان مکفول محسوب می گردند؟ به شخصی که تحت تکفل مشمول قرار می گیرد مکفول گویند. پدر،مادر،پدربزرگ،مادربزرگ،خواهر،برادر،همسر و فرزند،مکفول محسوب می گردند.

۲۴-به درخواست معافیت کفالت چه مشمولانی رسیدگی می گردد؟

به درخواست معافیت کفالت مشمولانی رسیدگی می گردد که غیبت نداشته باشند،مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حایز شروط معافیت کفالت بوده باشند. در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهندکرد.

۲۵-منظور از نداشتن غیبت چیست؟

کلیه افراد ذکور،طی ماهی که به سن ۱۸سال تمام می رسند،می بایست وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند.در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمان هایی که سازمان وظیفه عمومی ناجا تعیین می کند،فرد وارد غیبت می شود.

۲۶-مدت زمان معرفی برای آن که فرد وارد غیبت نشود چند ماه است؟

الف: افرادی که قبل از سن مشمولیت،ترک تحصیل،یا انصراف از تحصیل داده باشند و یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به سن۱۸سالگی تمام می بایست ظرف مدت ۶ماه خود را به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی نمایند.

ب: افرادی که بعد از سن مشمولیت،ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فارغ التحصیل شده اند، حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تحصیل، اخراج، انصراف و یا فراغت از تحصیل، مهلت معرفی خود به سازمان وظیفه عمومی ناجا را دارند.

سن پدر برای معافیت سربازی پسر چند سال است؟

آموزش های نظامی سربازی

۲۷-سن پدر برای معافیت کفالت فرزند چند سال بوده و نحوه محاسبه چگونه است؟

۷۵ سال تمام شمسی است. تاریخ تولد پدر+ عدد۷۵

۲۸-اگر پدر کمتر از ۷۵ سال سن و بیمار باشد، مشمول می تواند درخواست معافیت کفالت نماید؟

بله، در صورت تشخیص شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا، چنانچه پدر به علت بیماری نیازمند به مراقب و نگهدارنده باشد، در شمول معافیت کفالت قرار می گیرد.

۲۹-منظور از یگانه مراقب یا نگهدارنده یا سرپرست مندرج در ماده۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی چیست؟

مشمولی است که تنها فرزند یا نوه ذکور بالای ۱۸سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از ۱۸سال خواهر یا برادر باشد.

۳۰-شرایط اختصاصی بهره مندی از معافیت کفالت پدر چیست؟

الف:پدر به سن ۷۵سال تمام رسیده باشد.

ب:چنانچه پدر کمتر از۷۵ سال داشته باشد،به تشخیص شورای پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا،بیمار و نیازمند به مراقب یا سرپرست باشد.

ج:مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال باشد.

د:مشمول فاقد غیبت باشد.

۳۱- شرایط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت مادر چیست؟

الف:مادر به سبب طلاق یا فوت همسر، فاقد شوهر باشد.

ب:مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال سالم مادر باشد.

ج:مشمول فاقد غیبت باشد.

د: در صورتی که کمتر از۳۰ ماه از تاریخ ثبت طلاق یا فوت همسر گذشته باشد، معافیت موقت و بعد از ۳۰ ماه، معافیت دائم به مشمول تعلق خواهد گرفت.

۳۲-شرایط تبدیل معافیت موقت کفالت مادر به دائم چیست؟

الف: مجرد بودن مادر

ب: درقیدحیات بودن مادر

د: در طول مدت ۳۰ماه، مشمول تنها فرزند ذکور بالای ۱۸سال مادر باشد.

۳۳-مدارک عمومی موردنیاز برای معافیت کفالت کدام است؟

الف: تکمیل برگ وضعیت مشمول و تأیید آن توسط نمایندگی (عکس مشمول روی این برگ الصاق و ممهور می گردد.)

ب: تکمیل برگ مشخصات بستگان مشمول

ج: تکمیل برگ استشهاد تأییدیه مشمول (این برگ توسط ۳نفر از بستگان مشمول (غیر از بستگان درجه یک) تکمیل و توسط نمایندگی تأیید می شود. (این برگ در ایران نیز امکان تکمیل و گواهی آن توسط دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.)

د: اصل شناسنامه،کارت ملی هوشمند وگذرنامه ایرانی مشمول، والدین، برادران، خواهران و همسره: اصل کارت اقامت مشمول

و: دوقطعه عکس جدید۳×۲جدید و بدون عینک مشمول

ز: اصل آخرین مدرک تحصیلی مشمول که در سامانه میخک بارگذاری و تأیید شده باشد.

ح: تنظیم وکالتنامه در سامانه میخک توسط مشمول

سوالات اساسی پیرامون امریه سربازی

امریه شرکت‌های دانش‌بنیان به چه صورت است؟

امریه شرکت‌های دانش‌بنیان دقیقا مشابه امریه در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات می‌باشد و تنها تفاوت آن در ظرفیت ر شرکت در جذب سربازفناور می‌باشد.

آیا فردی که غیبت دارد می‌تواند امریه سربازی دریافت نماید؟

خیر، مشمولی که حتی یک روز غیبت برای وی رد شده باشد، نمی‌تواند از خدمات امریه سربازی بهره‌مند شود.

آیا دریافت امریه به منزله استخدام در آن وزارتخانه یا سازمان است؟

خیر، امریه صرفا نوعی از خدمت سربازی بوده که به عنوان سابقه کاری برای شما محسوب می‌شود و ممکن است به عنوان راه حل تسهیل کننده جهت جذب شما در آن سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

آیا پس از دریافت امریه می‌توانیم محل خدمت را تغییر دهیم؟

خیر، محل خدمت شما به عنوان سرباز امریه ثابت بوده و تماما بر عهده سازمان مربوطه می‌باشد.

آیا متاهل بودن مزیتی برای گرفتن امریه دارد؟

بله، متاهل بودن، تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی بودن، سرپرست خانوار بودن و از بستگان درجه یک خانواده معظم شهدا و ایثارگران بودن به عنوان امتیاز مثبت در خصوص جذب امریه محسوب می‌شود.

حداکثر میزان کسری خدمت در زمان امریه به چه صورت است؟

اکثر مراکز جذب کننده سرباز امریه هیچگونه کسری خدمت را قبول نمی‌کنند و می‌توان گفت به صورت کلی خدمت امریه ۲۴ ماه به طول می‌انجامد. اما برخی مراکز تا ۳ ماه کسری را قبول می‌کنند.

چگونه از زمان اطلاعیه امریه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف باخبر شویم؟

اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها محلی جهت ثبت نام امریه در کنار واحد کارگزینی خود دارند که با مراجعه و یا تماس با آنها می‌توانید نسبت به اطلاع از زمان جذب امریه آگاه شوید.

انتهای مطلب/م.ع

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x