مسکن

قیمت آپارتمان نوساز در منطقه ۱ تهران ؛ تیر ماه 1400

قیمت آپارتمان نوساز در نواحی مختلف منطقه ۱ تهران به شرح زیر تقدیم نگاه گرم شما خوانندگان گرامی می‌شود.

به گزارش تلنگر؛ بر اساس داده‌های به دست آمده از گزارش‌های میدانی خبرنگاران این پایگاه خبری در سطح منطقه یک تهران قیمت اپارتمان نوساز در تهران به شرح زیر تقدیم نگاه گرم شما خوانندگان گرامی می‌گردد:
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدس نو ساز ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله طباطبایی پور نو ساز ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله واعظی نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله سعد آباد نوساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله فناخسرو نوساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در میدان تجریش محله جعفرآباد نو ساز ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله شریفی منش نوساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله گلنار نوساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله خزر شمالی نوساز ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در الهیه محله کوهیار نو ساز ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کیهان نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مردانی نوساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله مقدس اردبیلی نوساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله کوه سفید نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله انتهای آصف نوساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله پسیان نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در زعفرانیه محله فیروز کوه غربی نوساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله سالار نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله ملکی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله اردیبهشت نوساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله صفای اصفهانی نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در محمودیه محله پارک وی نوساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک صدف نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله ساسان نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله بلوار دانشجو نو ساز ۶۵,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله خیابان نهم نوساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله گلستان نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ولنجک محله میدان دانشگاه نوساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک شهید محلاتی ۷ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک دانشگاه نوساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک گلها نوساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در درکه محله کوهسار نوساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار قائم نوساز ۶۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله گلچین جنوبی نو ساز ۶۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله خیابان درختی نوساز ۶۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله بلوار صدرنژاد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در ازگل محله میدان میوه و تره بار نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در رستم آباد نوساز
قیمت مسکن در دار آباد محله بلوار هاشمی ۱۰ ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله محدوده موزه دارآباد نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله ۲۰ متری آفرینش نو ساز ۶۰,۹۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دارآباد محله میدان دارآباد نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیر نوساز ۶۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کاشانک محله خیابان امیرصبوری نوساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله محدوده کمیته امداد نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله شهید احمد ازگلی نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله سوهانی نو ساز ۵۹,۷۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بیدستان نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در سوهانک محله بشارت نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در منظریه نوساز ۶۳,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بلوار کاوه نوساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله محدوده پارک قیطریه نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله صاحبی نوساز ۶۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله بهار جنوبی نو ساز ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله چیذر نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله سه راه قیطریه نوساز ۶۴,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در قیطریه محله دستور شمالی نوساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک کوثر نو ساز ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک ابوذر نو ساز ۶۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله اوشان نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در بزرگراه ارتش محله شهرک لاله نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله مقصود بیگ نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در تجریش محله میدان قدس نوساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شهرک ابوذر نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه جنوبی محدوه برج کوه نور نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه شمالی محله خیابان ثروتی نوساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله کوهستان نوساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله سلیمی نوساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله فروردین نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه محله اندرزگو نوساز ۷۰,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در صاحبقرانیه نوساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله رمضانی نوساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله محدوه آتش نشانی نوساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دزاشیب محله بوعلی نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در جماران محله حسن پور نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – مژده نوساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – امیدوار نوساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – همایون نوساز ۶۷,۸۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – شمال کاخ نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در نیاوران – پارک مهر نو ساز ۶۸,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – اسدالهی نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – محدوده کلانتری نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دربند – گلابدره نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان جنوبی نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله گلستان شمالی نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان گلزار نوساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله خیابان سپند نوساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اقدسیه محله بلوار مجدی نوساز ۶۷,۳۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده باشگاه بانک ملی نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله کوچه ۲ شرقی نوساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان صومعه زاده نوساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله پورابتهاج نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله خیابان آذرمی نوساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله بهزاد نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آجودانیه محله محدوده پارک شطرنج نوساز ۶۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در شریعتی محله محدوده مترو قیطریه نو ساز ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله گلستان نو ساز ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله محدوده پمپ بنزین نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در باغ فردوس محله ناصری نو ساز ۶۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله بوسنی هرزگوین نو ساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله آقا بزرگی نو ساز ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در فرشته محله تختی نو ساز ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله چهارراه کامرانیه نو ساز ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله شیبانی نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله کلهری نو ساز ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله دژم جو نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در کامرانیه محله پرستو نو ساز ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در دیباجی شمالی نو ساز ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک صدف نو ساز ۶۰,۲۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک نفت نو ساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در مینی سیتی محله شهرک قائم نوساز ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کوهسار نو ساز ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله درکه نوساز ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در اوین محله کچوئی نوساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت مسکن در آراج نو ساز ۶۱,۰۰۰,۰۰۰

انتهای مطلب

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x