ارتباطات

لیست بسته های اینترنت همراه ایرانسل، همراه اول و شاتل؛ 9 دی

افزایش تعرفه اینترنت اپراتورها، خبری است که از روز پنج‌شنبه با تاییدیه وزارت ارتباطات اعمال شده است. حال در ادامه به بررسی قیمت های جدید اینترنت می‌پردازیم.

به گزارش تلنگر؛ به دنبال تصویب افزایش قیمت بسته های اینترنت و تغییرات بسته‌های اینترنتی تمامی اپراتورها رخ داده است. بسته‌های جدید اینترنتی اضافه شده، بسته‌های اینترنتی اپراتورهای مختلف متنوع‌تر شده، بعضی بسته‌های بلندمدت و حجیم که پیش از این حذف شده بودند دوباره برگشته‌اند، تعرفه اینترنت پایه بالا رفته و قیمت بسته‌های اینترنتی بیش از رقم مصوب از سوی رگولاتوری افزایش پیدا کرده است.

در ادامه لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و شاتل موبایل را ذکر کرده‌ایم. با توجه به این که اپراتور رایتل هنوز بسته‌ها و لیست جدیدی ارائه نکرده است، در این جدول لیست قیمت و انواع بسته‌های این اپراتور نوشته نشده است.

حجم بسته اعتبار زمانی همراه اول ایرانسل شاتل موبایل
۶۰ مگابایت ۱ روزه ۲,۱۵۰ تومان ۲,۱۵۰ تومان
۱۰۰ مگابایت ۱ روزه ۲,۹۵۰ تومان ۲,۴۰۰ تومان
۱۵۰ مگابایت ۱ روزه ۳,۶۴۰ تومان
۲۰۰ مگابایت ۱ روزه ۴,۳۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت ۱ روزه ۴,۸۵۰ تومان ۳,۸۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت ۱ روزه ۵,۲۳۰ تومان
۴۰۰ مگابایت ۱ روزه ۵,۲۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت ۱ روزه ۶,۵۹۰ تومان
۶۵۰ مگابایت ۱ روزه ۷,۲۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۱ روزه ۷,۹۴۰ تومان ۷,۶۴۰ تومان ۷,۳۰۰ تومان
۱ گیگابایت ۱ روزه ۸,۶۰۰ تومان ۷,۷۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۱ روزه ۹,۹۰۰ تومان
۲ گیگابایت ۱ روزه ۱۱,۳۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۱ روزه ۱۲,۶۰۰ تومان ۱۲,۷۵۰ تومان
۳ گیگابایت ۱ روزه ۱۳,۳۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۱ روزه ۲۵,۵۰۰ تومان
۷ گیگابایت ۱ روزه ۳۴,۳۰۰ تومان
۱۵۰ مگابایت ۳ روزه
۲۵۰ مگابایت ۳ روزه ۵,۹۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت ۳ روزه ۷,۱۱۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۳ روزه ۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰ تومان
۱ گیگابایت ۳ روزه ۷,۰۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۳ روزه ۱۲,۱۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۳ روزه ۱۴,۸۰۰ تومان ۱۱,۳۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۳ روزه
۱۰۰ مگابایت ۷ روزه ۲,۶۰۰ تومان
۲۰۰ مگابایت ۷ روزه ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۲۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت ۷ روزه ۷,۴۰۰ تومان ۶,۶۶۰ تومان
۵۰۰ مگابایت ۷ روزه ۹,۴۰۰ تومان ۹,۴۰۰ تومان
۵۵۰ مگابایت ۷ روزه ۹,۲۹۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۷ روزه ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰ تومان
۸۰۰ مگابایت ۷ روزه ۱۰,۷۲۰ تومان
۱ گیگابایت ۷ روزه
۱.۵ گیگابایت ۷ روزه ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۳,۲۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۷ روزه ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۷ روزه
۳.۵ گیگابایت ۷ روزه ۱۸,۸۱۰ تومان
۴ گیگابایت ۷ روزه ۲۱,۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۷ روزه ۲۴,۲۰۰ تومان ۲۶,۸۷۵ تومان
۶ گیگابایت ۷ روزه ۲۶,۳۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۷ روزه ۹۶,۰۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت ۱۵ روزه ۹,۴۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت ۱۵ روزه ۱۲,۱۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۱۵,۵۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۱۹,۵۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
۳.۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۲۲,۲۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۱۵ روزه ۲۴,۸۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت ۳۰ روزه ۶,۵۰۰ تومان
۸۵۰ مگابایت ۳۰ روزه ۱۱,۰۵۰ تومان
۱ گیگابایت ۳۰ روزه ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۲,۷۰۰ تومان
۲ گیگابایت ۳۰ روزه ۱۸,۸۰۰ تومان ۱۸,۸۰۰ تومان ۱۶,۹۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۱,۱۲۵ تومان
۳ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۵,۵۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان ۲۲,۷۰۰ تومان
۴ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۸,۶۰۰ تومان ۲۸,۶۰۰ تومان ۲۵,۷۰۰ تومان
۵ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۱,۷۰۰ تومان ۳۱,۷۰۰ تومان
۶ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۷,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان
۷ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۸,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۶۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت ۳۰ روزه
۲۰ گیگابایت ۳۰ روزه ۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت ۳۰ روزه
۷۰ گیگابایت ۳۰ روزه ۳۱۸,۹۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت ۳۰ روزه
۲۰ گیگابایت ۳۰ روزه ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۳۰ روزه
۶ گیگابایت ۳۰ روزه
۸ گیگابایت ۳۰ روزه
۱۰ گیگابایت ۳۰ روزه
۱۲ گیگابایت ۳۰ روزه
۵۰ گیگابایت ۳۰ روزه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰ گیگابایت ۳۰ روزه
۱۲ گیگابایت ۶۰ روزه ۶۱,۹۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۶۰ روزه ۷۰,۰۰۰ تومان
۳ گیگابایت ۶۰ روزه
۶ گیگابایت ۶۰ روزه
۸ گیگابایت ۶۰ روزه
۱۰ گیگابایت ۶۰ روزه ۴۸,۵۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت ۶۰ روزه
۲۰ گیگابایت ۶۰ روزه
۳ گیگابایت ۹۰ روزه
۶ گیگابایت ۹۰ روزه ۳۲,۰۰۰ تومان
۸ گیگابایت ۹۰ روزه ۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۷۶,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان ۳۷,۹۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت ۹۰ روزه ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۷۵,۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت ۹۰ روزه ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۸۳,۵۰۰ تومان ۸۳,۵۰۰ تومان
۱۸ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۱۱۸,۰۰۰ تومان ۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۲ گیگابایت ۱۲۰ روزه ۴۳۵,۰۰۰ تومان ۴۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۶۸,۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۹۰۰ تومان
۶۰ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۲۲,۵۰۰ تومان
۲۸ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت ۱۸۰ روزه ۴۸۲,۰۰۰ تومان ۴۸۲,۰۰۰ تومان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

بم خودرو

نوشته های مشابه

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x